Post och namn

Det är styrelsen som ändrar namnen som står på postboxar, namntavla i entrén och boendes dörrar.

Om du är nyinflyttad eller namnen behöver ändras av andra anledningar så ska du informera styrelsen via e-post.
Styrelsen ser till att byta namn på:

  • Postfack
  • Dörr 
  • Trappregister

För att det ska se snyggt och enhetligt ut är inte egna lappar, tejpbitar eller dylikt tillåtet, varken på postfack eller dörr.

Namn anges i första hand med endast EFTERNAMN. Om flera medlemmar har samma efternamn anges därefter första bokstaven i medlemmens förnamn.

I händelse av ytterligare namnkrockar eller att t.ex. många namn krävs ordnas en anpassad lösning.

Hyresgästens namn vid andra handsuthyrning

Vid andra handsuthyrning byter vi ut namn på postboxen men vi byter inte ut namn i trappregister och dörr . Den som hyr i andra hand och ska folkbokföra sig på Katarina Bangata 61 måste därmed ange lägenhetsnummer till besökande och bud.

Serviceboxar för skrymmande post

Längst ner till höger i postfacken finns två stycken serviceboxar för utlämning av post som inte går ner i de ordinarie postfacken. Boxarna är märkta ”Servicebox 1” och ”Servicebox 2”. Där kan vi ta emot lite större post och paket istället för att få en avi till postens uthämtningsställe.

Så här går det till:

  • I varje Servicebox ligger en nyckel.
  • När det kommer ett paket till en boende i huset, lägger brevbäraren paketet i en av serviceboxarna.
  • Brevbäraren lägger Serviceboxens nyckel i berörd boendes postfack.
  • Berörd boende tar omedelbart ut sitt paket från serviceboxen.
  • Berörd boende låser Serviceboxen och
  • Berörd boende lägger tillbaka nyckeln i serviceboxen.