Kök

Gasspis
Om vi önskar byta vår gasspis mot en elspis eller till exempel flytta gasspisen måste arbetet utföras av en auktoriserad fackman. Vi får inte under några omständigheter röra gasledningen själva. Misstänker vi att gasspisen läcker, kontaktar vi omedelbart föreningens tekniska förvaltare Energibevakning.

Köksfläkt
Det är inte tillåtet att koppla köks- och badrumsfläkt till ventilationskanalen. Endast kolfilterfläkt är tillåtet.