Säkerhet och trivsel

Vi är många som samsas om trappuppgången, hissen och gemensamma utrymmen så som innergården och tvättstugan. Vi behöver hjälpas åt för att skapa trivsel och för att inte värdet på vårt hus och våra lägenheter ska sjunka i värde. Nedan har vi samlat lite information om säkerhet och trivsel.

Huset ska vara tyst mellan klockan 22.00 - 07.00

Ska vi ha en enstaka fest som vi misstänker kan störa grannarna, sätter vi upp en lapp i trapphuset med information om hur vi kan kontaktas om vi stör. 

Störande fester - Störningsjour

Om vi störs på sen kväll eller natt och känner oss bekväma med att själv ringa på hos den störande grannen, så gör vi det först. Om det inte hjälper eller vi inte vill klaga själva så kan vi ringa Störnings­jouren på telefon 08-568 214 00. Varje utryckning kostar föreningen 2 500 kr. Samtliga utryckningar dokumen­teras och lämnas till styrelsen.Vid ständigt återkommande störningar, tveka inte att klaga skriftligen till styrelsen. Om situationen är akut och spårar ur – ring polisen och gör en anmälan.

Störande arbeten

Ska vi  renovera och det kommer medföra buller, så sätter vi upp en lapp i trapphuset och informerar om omfattningen av arbetet och hur vi ska kontaktas om grannarna störs. 

Rökning
Rökning är tillåtet inne i lägenheten och utomhus, men ska inte ske där rök kan komma in i grannars lägenhet. Det är inte heller tillåtet att röka i allmänna utrymmen.

Trapphuset
Informationen nedan kommer från MSB.
En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus. Om det inte finns praktiska förvaringsalternativ, kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material få finnas i trapphuset, under förutsättning att det inte försvårar en utrymning. Exempel på sådant är rullatorer och barnvagnschassin.

För oss innebär detta bland annat att vi inte får ha mattor i trapphuset. 

Säkerhetsdörr
Här finner du en offert på säkerhetsdörr som Brf Beda fick för något år sedan. Priset kan ha ändrats sedan dess.