Ombyggnation

Visst är det spännande att renovera men i vissa fall måste vi få styrelsens godkännande först. Så innan vi börjar förändra något, så läser vi igenom föreningens regler för ombyggnation.

Här kan vi läsa om vilka regler för förändring i lägenhet som gäller. Vid behov, fyller vi i ansökan och skickar in till styrelsen för behandling.