Styrelsen

Här är vi som utgör styrelsen i Brf Beda:

Ordförande: Tomi Lakkonen

Kassör: Helene Fourie

Sekreterare: Sofia Fransson

Fastighetsansvarig: Ola Lindström

Ordinarie ledamot: Adam Göransson

Styrelsesuppleant: Eva Blomqvist

Styrelsesuppleant: Eric Selander