Om Brf Beda

Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm

Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33

Organisationsnummer: 769606-6765

Vi är en förening med 48 lägenheter (en lägenhet är hyresrätt och resten bostadsrätter) samt tre föreningslokaler som hyrs ut. Beda bildades 2002 då huset köptes av den dåvarande ägaren SRF Iris. Strax efter nybildandet sattes arbete igång med att byta stammar i huset.

Information om stadgar med mera finns under menyerna ovan. Styrelsen når du genom mejladressen brfbeda@gmail.com som kollas minst en gång per vecka.