Felanmälningar

Nedan finns kontaktuppgifter gällande felanmälningar. Men observera att styrelsen alltid ska informeras och att  bostadsrättsinnehavaren kan få komma att stå för kostnaden om felanmälan gäller något inne i den egna lägenheten.

Vattenskada
Vattenskador ska omedelbart anmälas till Brf Bedas tekniska förvaltare Energibevakning, till styrelsen och till det egna försäkringsbolaget. Samma förfarande gäller om det är grannen som orsakat vattenskadan. Men eftersom det då kan bli grannen som blir ersättningsskyldig, så ska även grannen kontaktas.
Felanmälan till den tekniska förvaltaren Energibevakning AB
Felanmälan dagtid (kl 07.00-16.00) sker till telefon 08-647 66 10.
Felanmälan jour (kl 16.00-07.00) sker till telefon 077-147 66 10.

Gasspis
Misstänker vi att vår gasspis läcker, ska det omedelbart anmälas till Gasnätet Stockholm och till styrelsen.
Felanmälan är öppen dygnet runt på telefon 077-141 01 00, läs mer på Stockholm Gas.

Ohyra
Vid ohyra i lägenheten kontaktar vi själva omgående Anticimex och informerar styrelsen. Boende ska omgående ta hand om problemet så att ohyra inte sprids. Fastighetsförsäkringen täcker oftast kostnaden.
Anmälan kan ske på webbplatsen www.anticimex.com/sv-SE/ eller på telefon 070-245 10 00

Trasig hiss
Felanmälan hiss sker till S:t Eriks hiss AB 08-522 258 00. Kontrollera först med styrelsen att ingen annan redan har felanmält.

Bredband
Felanmälan sker till Bahnhof på 010-510 00 00 eller per mejl www.bahnhof.se/support/category